Giới thiệu

Giới thiệu

2014-05-20 10:42:41 | Lượt xem: 2154 | Giới thiệu

Giới thiệu 


 Đài KTTV tỉnh Bắc Giang nằm trên địa bàn phường Xương Giang – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang.

* Về cơ cấu tổ chức: có 07 viên chức. Trong đó 05 dự báo viên ( 01 dự báo viên chính, 01 dự báo viên thủy văn; 03 dự báo viên khí tượng) và 02 dự báo viên trung cấp, 01 giám đốc; 01 phó giám đốc.

* Chức năng nhiệm vụ: Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động dự báo KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn về điều tra cơ bản trong phạm vi tỉnh Bắc Giang. Công tác Đảng, Đoàn thể tại địa phương.

Hàng ngày Đài KTTV Bắc Giang có nhiệm vụ thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn, cung cấp các bản tin về diễn biến thời tiết phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh. Cung cấp bản tin trên Báo Bắc Giang và cung cấp các bản tin về diễn biến thời tiết, thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới. lũ. Lụt và các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm khác có thể xảy ra hoặc có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh cho các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đó.

- 10 ngày, 1 tháng biên soạn và xuất bản tuần báo, thông báo gửi đến các nơi theo đúng quy định và theo yêu cầu.

- Điều tra và báo cáo nhanh tình hình thời tiết, thủy văn nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh về Đài.

- Hàng năm vào trước và sau mùa lũ kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra mốc cao độ các trạm thủy văn thuộc 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Thực hiện hoặc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khí tượng thủy văn do địa phương, do Đài Khu vực và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia giao; tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn.

5. Ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

6. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh giảm nhẹ  thiệt hại do thiên tai trong phạm vi tỉnh.

7. Quản lý, cấp phát vật tư, máy dự phòng, nhận máy hết hạn kiểm định của các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh Bắc Ninh.

8. Được yêu cầu các trạm khí tượng thủy văn và các điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu để sử dụng trong công tác dự báo khí tượng thủy văn theo quy định.

9. Giải quyết công việc có liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh; chỉ đạo và giúp các trạm khí tượng thủy văn về công tác phục vụ và quan hệ với địa phương.

10. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

11. Quản lý viên chức, lao động thuộc trung tâm; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, vật tư máy thiết bị của Đài Khu vực giao cho Đài.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Đài Khu vực giao.

 * Về mạng lưới các trạm trong tỉnh gồm: 9 trạm Khí tượng thủy văn:

-  05 trạm thủy văn:

        + Trạm thủy văn Cẩm Đàn thuộc xã Cẩm Đàn – huyện Sơn Động;

        + Trạm thủy văn Chũ và môi trường thuộc xã Nghĩa Hồ - huyện Lục Ngạn;

        + Trạm thủy văn Lục Nam thuộc thị trấn Đồi Ngô – huyện Lục Nam;

+ Trạm thủy văn Cầu Sơn xã Hương Sơn – huyện Lạng Giang;

+ Trạm Phủ Lạng Thương thuộc phường Thọ Xương – thành phố Bắc Giang;

-  04 trạm khí tượng:

+ Trạm Khí tượng NN& MT Bắc Giang phường Xương Giang – thành phố Bắc Giang;

+ Trạm Khí tượng Hiệp Hòa: Thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa;

+ Trạm Khí tượng Lục Ngạn: Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn;

+ Trạm Khí tượng Sơn Động: Thị trấn An Châu huyện Sơn Động;

- 12 điểm đo mưa nhân dân.

* Đặc điểm khí hậu: Khí hậu Bắc Giang là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nhưng có mùa đông khá lạnh. Có lượng mưa bình quân năm từ 1200 – 1500 mm với số ngày mưa trên 100 ngày. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 200C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thường xảy ra vào tháng 1 hoặc tháng 12. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối thường xảy ra vào các từ tháng 5 – 7.

Có 3 sông chính thuộc hệ thống sông Thái Bình chảy qua địa bàn tỉnh là các sông ( Cầu, Thương, Lục Nam). Lũ cao nhất năm chủ yếu xảy ra vào các tháng từ tháng 7 đến tháng 8. Cũng có năm xảy ra vào các tháng 9, 10, 11.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra tại địa phương: Bão, ATNĐ, lốc xoáy, mưa đá, Lũ, Lũ quét, ngập lụt và khô hạn là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm hàng năm thường xuyên xảy ra tại địa phương.

 

 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020 Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngàng KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTTV đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước......

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang