Các đề tài - sáng kiến

Tóm tắt nội dung sáng kiến:

1.Tên sáng kiến:

Tên sáng kiến: “Cài đặt bảng tra ẩm độ mới trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt”.

2.Nội dung thực hiện:

a. Lý do thực hiện

Theo công văn số 378/MLMT ngày 05-8-2013 của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường về việc sử dụng bảng tra ẩm độ mới trên toàn mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, từ 0h ngày 1-12-2013 chính thức sử dụng bảng tra ẩm độ mới thay thế bảng tra ẩm độ cũ.

Bảng tra ẩm độ mới có sửa đổi bổ sung, có nhiều chỗ khác so với bảng tra ẩm độ cũ trước đây là 0,1 hoặc 0,2 đơn vị. Bảng tra ẩm độ trước đây đã được tác giả của phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt cài đặt sẵn trong chương trình, hiện nay tác giả của phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt đã chuyển công tác khác, người sử dụng không can thiệp được vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.

Để sử dụng bảng tra ẩm độ mới trong việc xử lý số liệu khí tượng bề mặt trên máy tính là gặp rất nhiều khó khăn, nếu muốn sửa chữa các trị số sai khác thì người dùng trên toàn mạng lưới trạm quan trắc khí tượng sẽ phải sửa chữa từng trị số một, mất rất nhiều thời gian, công sức và cũng khó tránh khỏi sai sót.

Để thống nhất sửa chữa một lần và ở tất cả các máy tính riêng lẻ đều được sửa chữa giống nhau, tôi đã liên hệ với cán bộ kỹ thuật ở Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường và nhận được sự động viên và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo phòng Quản lý mạng lưới trạm cùng toàn thể các đồng chí trong phòng Quản lý mạng lưới trạm đã giúp tôi hoàn thành chương trình “Cài đặt bảng tra ẩm độ mới trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt”. Sau khi hoàn thành, chương trình đã giúp cho các quan trắc viên tại các trạm khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, các Kiểm soát viên khí tượng trong phòng Quản lý mạng lưới trạm, các Dự báo viên của tổ dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài của phòng Dự báo thuận tiện hơn trong công tác tra cứu, kiểm soát các giá trị của nhiệt độ điểm sương (Td), sức trương hơi nước (e), ẩm độ tương đối (f), và độ hụt bão hòa (d) theo bảng tra ẩm độ mới.

b. Nội dung sáng kiến

Cài đặt bảng tra ẩm độ mới thay thế bảng tra ẩm độ cũ trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tránh sai sót trong quá trình lập báo cáo ở các trạm khí tượng, giúp các Kiểm soát viên khí tượng và các Dự báo viên khí tượng kiểm soát và tra cứu các giá trị Td, e, f, d một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng và chính xác.

 

Có hai cách để cài đặt bảng tra ẩm độ mới vào phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt:

1.      Cách 1: Xóa file Meteo_data có chứa bảng tra ẩm độ cũ và thay thế bằng file Meteo_data có bảng tra ẩm độ mới.

2.      Cách 2: Từ file Meteo_data có chứa bảng tra ẩm độ mới, ta tách file có tên TdEuDe – đây là file bảng tra ẩm độ mới, sau đó copy đè lên file bảng tra ẩm độ cũ trong file Meteo_data cũ.

Khi làm theo cách 1 thì ta xóa hết đi các dữ liệu, thông tin trong file Meteo_data, lúc này người làm lại phải khai báo lại từ đầu. Các thông tin phải khai báo lại bao gồm các thông tin về trạm, các thông tin về quan trắc viên, các loại máy đang dùng,… đặc biệt là 12 trạm có quan trắc khí áp thì phải khai báo lại toàn bộ các thông tin về bảng hiệu chính khí áp về mực trạm và bảng hiệu chính khí áp về mực biển.

Khi làm theo cách 2 thì các thông tin trong file Meteo_data  trừ file TdEuDe được giữ nguyên. Cách này giúp cho các QTV, đặc biệt là các Kiểm soát viên khí tượng tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc khai báo lại các thông tin về trạm.

3. Tính mới của sáng kiến:

Phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt là phầm mềm chính trong việc lập các loại báo biểu (BKT), kiểm soát số liệu và lưu trữ số liệu khí tượng. Bảng tra ẩm độ có vai trò rất quan trọng trong phầm mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt, các giá trị Td, e, f, d của bảng tra ẩm độ trong phần mềm và bảng tra in bằng giấy ở ngoài phải thống nhất 100%, không được có bất kỳ sự sai khác nào, do đó việc sửa chữa bảng tra ẩm độ trong phần mềm là phải chính xác và thông nhất trên toàn mạng lưới các trạm quan trắc khí tượng và ở các phòng chuyên môn.

Bảng tra ẩm độ mới sau khi sửa chữa có nhiều cặp giá trị hơn bảng tra ẩm độ cũ (bảng tra ẩm độ cũ có 32032 cặp giá trị nhiệt độ khô- ướt, bảng tra ẩm độ mới có 57867 cặp giá trị nhiệt độ khô- ướt).

4. Hiệu quả của sáng kiến:

Chương trình “Cài đặt bảng tra ẩm độ mới trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt” đã góp phần rất lớn trong công việc tra cứu, kiểm soát và lập báo biểu (BKT). Qua Teamviewer, tôi đã cài đặt thành công cho các trạm khí tượng trên toàn mạng lưới của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, các đồng chí Kiểm soát viên khí tượng của phòng Quản lý mạng lưới trạm và các đồng chí ở tổ dự báo hạn vừa hạn dài của phòng Dự báo. Sau khi việc cài đặt cho tất cả các máy tính thành công thì phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt đã được thống nhất trên toàn mạng lưới, các trị số Td, e, f, d ở bảng tra ẩm độ in bằng giấy được cấp phát và bảng tra ẩm độ trong máy tính không có sự sai khác nhau.


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020 Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành khí tượng thủy văn giai đoan 2010-2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngàng KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTTV đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước......

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang