Tin tức

 

 
   

 

 

NHẬN ĐỊNH

XU THẾ THỜI TIẾT THỦY VĂN MÙA ĐÔNG XUÂN 2014- 2015

 

  I / TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT THỦY VĂN MÙA MƯA  2014 :

1.Khí tượng:

 - Thời tiết mùa mưa năm 2014 diễn ra tương đối phù hợp với quy luật bình thường hàng năm . Nền nhiệt độ trung bình toàn mùa dao động ở mức cao hơn so với TBNN, Tổng lượng mưa toàn mùa ở đa số các nơi dao động ở mức xấp xỉ thấp hơn so với TBNN( tại trùng khánh cao hơn TBNN). Diễn biến thời tiết trong mùa có những nổi bật sau.

 - Tháng 5: Thời tiết phổ biến ít mưa . Lượng mưa tháng ở các nơi thấp hơn so với TBNN từ 60 – 120 mm. Nền nhiệt độ cao hơn so với TBNN từ 1,1 – 1,7 0C,  giữa và cuối tháng có nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong mùa xảy ra vào thời kỳ này, nhiệt độ cao nhất các nơi đo được từ 35,3 – 39,50C .

- Tháng 6: Khu vực thành phố Cao Bằng và các huyện miền Đông có nhiều đợt mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa ở khu vực này cao hơn so với TBNN từ 157 – 218 mm. Khu vực Nguyên bình và Bảo lạc có lượng mưa thấp hơn TBNN từ 12 – 54 mm. Nền nhiệt độ các nơi cao hơn so với TBNN từ 0,7 – 1,3 0C .

-  Giữa mùa (Tháng 7,8) mưa phân bố tương đối đều. Lượng mưa các nơi trong thời kỳ này phổ biến dao động ở mức xấp xỉ so với TBNN, nền nhiệt độ cao hơn so với TBNN.

- Cuối mùa mưa phân bố không đều:

- Giữa tháng 9 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thời tiết có mưa to ở nhiều nơi, cuối tháng 10 có một đợt mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong thời kỳ này ở Nguyên bình và các huyện phía Đông cao hơn so với TBNN,  Tại thành phố Cao Bằng và Bảo Lạc thấp hơn so với TBNN, nền nhiệt độ các nơi cao hơn so với TBNN.

Về tình hình mưa: Tổng lượng mưa toàn mùa ở các nơi trong tỉnh có sự chênh lệch tương đối lớn:

 - Tại Bảo lạc đo được lượng mưa: 778,3 mm. Thấp hơn so với TBNN và thấp hơn so với mùa mưa năm 2013 từ: 233,8 – 292,9 mm.

 - Tại Thành phố Cao bằng đo được lượng mưa: 1191,3 mm. Xấp xỉ TBNN, cao hơn so với mùa mưa năm 2013: 222,8 mm.

  - Tại Nguyên Bình đo được lượng mưa: 1388,4 mm. thấp hơn so với TBNN: 51,1 mm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2013: 124,5 mm.

 - Tại Trùng Khánh đo được lượng mưa: 1748,5 mm. Cao hơn so với TBNN và cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 từ: 414,2 – 528,6 mm.

 

                         

 Bảng phân bố mưa từ tháng 5 – 10/2014 ở một số nơi

 

Trạm

Lượng mưa (mm )

So với TBNN

So với 2013

Cao Bằng

Trùng Khánh

Nguyên Bình

Bảo Lạc

119,1

1748,5

1388,4

778,3

+0,2

+414,2

-51,1

-233,8

+222,8

+528,4

+124,5

-292,9

 

Về nhiệt độ:

 Nền nhiệt độ trong mùa ở các nơi dao động ở mức cao hơn so với TBNN.

 - Nhiệt độ không khí trung bình mùa ở các nơi dao động từ: 25,1 – 27,4 0C. Cao hơn so với TBNN và cao hơn so với mùa mưa năm 2013 từ: 0,6 – 1,2 0C.

- Nhiệt độ tối cao trung bình mùa ở các nơi dao động từ: 30,2 – 33,6 0C. Cao hơn so với TBNN và cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 từ: 0,7 – 1,8 0C.

-  Nhiệt độ tối thấp trung bình mùa ở các nơi dao động từ: 21,9 – 23,90C. cao hơn so với TBNn và cao hơn so với mùa mưa năm 2013 từ: 0,5 – 1,10C.  

- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối các nơi dao động từ: 35,5 – 39,50C

- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối các nơi từ: 13,0 – 16,50C.

- Độ ẩm trung bình các nơi dao động từ: 83 – 85%.

 - Số giờ nắng các nơi dao đọng từ : 953 – 1034 giờ.

Bảng phân bố nhiệt độ mùa mưa 2014

                                     ở 1 số nơi (tháng 5 – 10/2014)

Trạm

nhiệt độ trung bình

nhiệt độ tối cao TB

nhiệt độ tối thấp TB

Nhiệt độ TB

So với TBNN

So với 2013

Nhiệt độ

So với TBNN

So với 2013

Nhiệt độ

So với TBNN

So với 2013

Cao Bằng

Trùng khánh

Nguyên bình

Bảo lạc

26,7

25,1

25,2

27,4

+0,9

+0,7

+0,6

+1,2

+0,8

+0,9

+0,7

+1,1

32,4

30,2

30,5

33,6

+1,5

+1,8

+1,2

+1,5

+1,0

+0,9

+0,7

+0,8

23,4

21,9

22,1

23,9

+1,0

+0,6

+0,8

+1,1

+0,9

+0,9

+0,9

+0,9

 

2. Thủy văn:

Đặc điểm dòng chảy các sông suối trong mùa mưa năm 2014 diễn biến tương đối phù hợp với quy luật hàng năm.

Trên sông Bằng Giang mực nước trung bình thời kỳ đầu mùa và giữa mùa ở mức xấp xỉ so với TBNN. Thời kỳ đầu mùa cao hơn  so với mùa mưa lũ năm 2013: 0,10 m, thời kỳ giữa mùa ở mức thấp hơn so với mùa mưa lũ năm 2013 0,08 m. Thời kỳ cuối mùa ở mức cao hơn so với TBNN và mùa mưa lũ năm 2013 từ: 0,17 – 0,18 m.

Tình hình lũ: Trong mùa xuất hiện 4 trận lũ vừa, tromg đó có 3 trận đỉnh lũ ở mức xấp xỉ và vượt báo động I. Đỉnh lũ lớn nhất trong năm thấp hơn báo động II 0,24 m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất trên sông Bằng sớm hơn 1,5 tháng so với TBNN.

 Trên sông Gâm mực nước trung bình thời kỳ đầu mùa và giữa mùa ở mức thấp hơn so với TBNN và mùa mưa lũ năm 2013 từ: 0,26 – 0,45 m. Thời kỳ cuối mùa ở mức xấp xỉ so với TBNN và cao hơn so với mùa mưa lũ năm 2013 0,12 m.

Đỉnh lũ lớn nhất trong năm cao hơn đỉnh lũ lớn nhất TBNN 0,62 m, thuộc loại lũ vừa. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất trên sông Gâm muộn hơn gần 2 tháng so với TBNN.

 

Đặc trưng mực nước mùa mưa lũ năm 2014.

 

 Trạm Bằng Giang                                                            Sông Bằng

 

<

Đặc trưng

V

VI

VII

VIII

IX

X

Htb(Cm)

17699

17796

17828

17790

17799

17726

So với tbnn  (Cm)

-20

19

22

-21

31

3

So với H cùng kỳ

-44

64

15

-31

16

19

Hmax   (Cm)

17753

18126

18048

17887

18109

17811

Ngày

01

10

20

30

18

 


TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành KTTV, công tác KTTV luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang