Các trạm thủy văn

Ảnh mạng lưới các trạm Thủy văn:

 

Xem ảnh gốc đầy đủ tại link sau:  http://kttvdb.net/images/Upload/images/Untitled.jpgĐầu trang