Thuật ngữ KTTV

Thuật ngữ về thời gian

2014-05-30 02:51:19 | Lượt xem: 2176 | Thuật ngữ KTTV

Thuật ngữ về thời gian

·         Quy định chung

o   Khoảng thời gian sử dụng trong dự báo thời tiết hạn ngắn được chia theo từng 12 giờ; Từ 7 giờ đến 19 giờ gọi là “ngày”, từ 19 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau gọi là “đêm”.

o   Tuỳ thuộc vào thời gian hiện tượng thời tiết xảy ra mà khoảng thời gian “ngày” hoặc “đêm” cũng có thể được chia thành các khoảng nhỏ hơn theo quy định dưới đây

 

TT

Thuật ngữ

Thời gian

Khoảng giới hạn thời gian (Giờ HN)

 

Ghi chú

1

 

 

Ngày

Ngày

7h đến 19h

-       Nếu hiện tượng thời tiết nào đó xảy ra trong hai khoảng liền kề thì thuật ngữ thời gian có thể nối tiếp bằng chữ “và”.

-       Nếu không biết chắc chắn hiện tượng thời tiết sẽ xảy ra trong khoảng nào đó giữa hai khoảng thời gian liền kề thì dùng từ “hoặc”

-       Nếu hiện tượng thời tiết nào đó xảy ra liên tục trong khoảng thời gian dự báo 24h  cả ngày và đêm thì không dùng thuật ngữ thời gian (ví dụ như “có mưa”).

-       Nếu hiện tượng thời tiết xảy ra không liên tục và ít nhất 2 lần trở lên trong khoảng thời gian dự báo 12h thì  dùng thuật ngữ “có lúc”.

2

Sáng

7h đến 13h

3

Trưa

10h đến 13h

4

Chiều

13h đến 19h

5

Chiều tối

16h đến 19h

6

 

 

 

Đêm

 

Đêm

19h đến 7h  ngày hôm sau

7

Tối

19h đến 22h

8

Nửa đêm         về sáng

1h đến 7h

9

Sáng sớm, gần sáng

4h đến 7h

 

 

10

 

 

Có lúc

Xảy ra bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian dự báo, nhưng ít nhất phải từ 2 obs quan trắc  trở lên

 

 

 

 

 
Đầu trang