Thuật ngữ KTTV

Thuật ngữ về không gian

2014-05-30 02:25:16 | Lượt xem: 1594 | Thuật ngữ KTTV

Thuật ngữ về không gian 

 

TT

 

Thuật ngữ

Số trạm có

hiện tượng thời tiết (S)

 

Ghi chú

 

1

 

Không

 

S <1/4

“Vài nơi” và “Có nơi” giống nhau về nghĩa của thuật ngữ không gian nhưng được đặt ở vị trí khác nhau trong một câu của bản tin dự báo thời tiết nhằm tránh trùng lặp, để chỉ hai hiện tượng thời tiết khác nhau cùng xảy ra trong cùng khoảng thời gian dự báo nhưng với phạm vi tương đương.

Ví dụ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù đều thể hiện cả hai yếu tố mưa và sương mù đều xảy ra  từ 1/4 đến 1/3 số trạm quan trắc trong khu vực dự báo.

Ví dụ: Có mưa hoặc có mưa ở nhiều nơi.

 

2

 

Vài nơi

hoặc

Có nơi

 

1/4£S£1/3

 

3

 

Rải rác

 

1/3< S£2/3

 

 

4

 

Nhiều nơi

 

2/3< S£1
Đầu trang