Khí tượng đặc biệt

tin khong khi lanh tang cuong ngay 31 thang 10 nam 2016

2016-10-31 03:30:34 | Lượt xem: 1043 | Khí tượng đặc biệt

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

 

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

 

 

          D báo, khong đêm 31/10 ngày 01/11, b phn không khí lnh này s tăng cường tr li nh hưởng ti các tnh thuc khu vc Đông Bc. Do nh hưởng ca không khí lnh, khu vc Đông Bc có mưa ri rác. Gió Đông Bc trong đất lin li mnh lên cp 2- 3, vùng ven bin Qung Ninh-Hi Phòng cp 3-4. Các tnh thuc khu vc Đông Bc tri tiếp tc lnh vi nhit độ thp nht ph biến 18- 200C, vùng núi ( Cao Bng, Lng Sơn) khong 15-170C  .

            Vnh Bc B (bao gm c huyn đảo Bch Long V) có gió Đông Bc li mnh dn lên cp 6, git cp 7, cp 8. Sóng bin cao t 2-3m. Bin động mnh. Cp độ ri ro thiên tai: cp 1. 

          Do nh hưởng ca KKLTC, t ti và đêm 01/11 khu vc Tnh Bc Ninh thi tiết nhiu mây, có mưa, mưa rào nh  ri rác. Gió đông bc cp 2-3.

 
Đầu trang