Hoạt động của đài

Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

2021-05-12 10:14:25 | Lượt xem: 660 | Hoạt động của đài

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

- Kết quả nghiên cứu KH&CN nổi bật năm 2020, 2021 và đóng góp của các nhiệm vụ cấp bách trong việc tham gia CMCN 4.0 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid – 19 của đơn vị và các thông tin liên quan trên Website của đơn vị.

TÊN ĐỀ TÀI

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo cảnh báo ngập lụt cho hệ thống sông

Bằng Giang - Kỳ Cùng”

quan chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

 

Chủ nhiệm : ThS Nguyễn Đình Thuật

Link video Đề tài nghiên cứu cấp bộ Đài KTTV Khu vực Đông Bắc:https://www.youtube.com/watch?v=44HGdPSDygs

https://www.youtube.com/watch?v=lWFcNbjZlF0

/images/Upload/files/Phụ lục_Danh sách các đề tài kết thúc xây dựng poster giới thiệu kết quả.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành KTTV, công tác KTTV luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang