Hoạt động của đài

Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

2020-06-11 09:54:54 | Lượt xem: 1268 | Hoạt động của đài

 

 

Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 1 ngày 15/6/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và toàn thể viên chức, người lao động Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8, 65 năm giải phóng Hải Phòng... tiến tớiĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Hòa vào không khí ấy, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 15/6/2020.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượngđiều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, thông tin chuyên ngành và đảm bảo tốt công tác kế hoạch - tài chính, văn phòngvà quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu chính của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đài đều thực hiện đạt và vượt. Thể hiện qua những kết quả nổi bật được khái quát như sau:

- Đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chỉ đạo của Đảng cấp trên đạt kết quả cao; số đảng viên mới kết nạp 14 đồng chí, vượt chỉ tiêu 04 đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, đã tiến hành giáo dục sâu, rộng trong đảng viên và quần chúng các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ và các chi bộ từng bước được nâng lên, có chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề như tập trung bàn về công tác phát triển Đảng, lãnh đạo công tác thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, dự báo, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ…

- Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể hoạt động khởi sắc hơn, có nhiều nội dung phong phú, thiết thực; góp phần cùng với Đảng uỷ, Lãnh đạo Đài chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức.

Từ những kết quả đạt được,nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế Dân chủ ở cơ sở.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng và nhận thức chính trị đúng đắn, kiên định trước mọi diễn biến, hiện tượng xã hội phức tạp; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bản thân.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên có trinh độ chuyên môn, học vấn cao; có tri thức, có văn hóa, có kỹ năng nghề nghiệp; làm việc có trí tuệ, sáng tạo, đổi mới; Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, làm giàu tri thức cho bản thân. Phát huy vai trò gương mẫu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gương mẫu, rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống cho bản thân, nói đi đôi với làm, chú trọng cán bộ trẻ.

- Đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn, sát với cơ sở và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Đài và các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Cán bộ viên chức.

Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng đảng viên, cán bộ viên chức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, vượt khó thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, và các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ IV

giai đoạn 2020-2025(ngày 28/5/2020)

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, thông tin chuyên ngành và đảm bảo tốt công tác kế hoạch - tài chính, văn phòng, Đảng uỷ yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao độngtrong toàn Đài, trước hết là người đứng đầu đơn vị phát động phong trào thi đua, tổ chức và tích cực thực hiện công tác chuyên môn đạt kết quả tốt nhất.

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn AnhTRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành KTTV, công tác KTTV luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang