LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC PHAN VĂN ĐOÀN|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Hoạt động của đài

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC PHAN VĂN ĐOÀN

2017-03-10 09:41:33 | Lượt xem: 709 | Hoạt động của đài

Chiều ngày 09/3/2017, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Đoàn, trưởng phòng Thông tin và Dữ liệu KTTV giữ chức danh Phó giám đốc Đài khu vực.

Đến dự buổi Lễ có Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, các  lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia; lãnh đạo Đài khu vực và các lãnh đạo các phòng chức năng Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

 

Tại buổi Lễ, Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, đã trao Quyết định số 45/QĐ-KTTVQG ngày 23/02/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia về việc bổ nhiệm chức danh ông Phan Văn Đoàn, trưởng phòng Thông tin và Dữ liệu KTTV giữ chức danh Phó giám đốc Đài khu vực.

 

 
Đầu trang