LỄ BÀN GIAO DỰ ÁN ODA – HÀN QUỐC |Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Hoạt động của đài

LỄ BÀN GIAO DỰ ÁN ODA – HÀN QUỐC

2016-12-15 03:40:25 | Lượt xem: 848 | Hoạt động của đài

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã diễn ra lễ bàn giao Dự án “Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài KTTV khu vực Đông Bắc”

Dự án “Hiện đại hoá hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc” thực hiện một số hoạt động như: Điều tra, khảo sát khu vực dự án; tự động hóa hệ thống quan trắc mực nước và thời tiết tự động thông qua việc thay thế lắp đặt 25 trạm thời tiết tự động và 25 thiết bị quan trắc mực nước tự động; xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực; xây dựng hệ thống hiển thị để phân tích dự báo... Dự án nhằm nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nói riêng trong ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn.

Một số hình ảnh tại lễ bàn giao:

 
Đầu trang