Hoạt động của đài

ĐÀI KTTV TỈNH BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016- TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

2016-12-06 03:17:15 | Lượt xem: 575 | Hoạt động của đài

                Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc về việc tổ chức tổng kết công tác năm 2016. Ngày 05 thang 12 năm 2016, Đài KTTV tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 - triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đài KTTV khu vực Đông Bắc: Ông Lê Trung Hoan – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Đài, Chủ tịch Công đoàn Đài và lãnh đạo các phòng chức năng Đài KTTV khu vực Đông Bắc cùng các chuyên viên.

Năm 2016 Đài KTTV tỉnh Bắc Ninh, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo kịp thời, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức 2016, Công đoàn Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức và người lao động, tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện nhân đạo, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 
Đầu trang