Hoạt động của đài

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2016 và HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN LẠNG SƠN 2016

2015-12-02 02:08:17 | Lượt xem: 1059 | Hoạt động của đài

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 - TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2016 và

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  LẠNG SƠN 2016

 

 

 

 

 

 




Đầu trang