Giới thiệu

Giới thiệu

2014-05-20 11:13:37 | Lượt xem: 1777 | Giới thiệu

Giới thiệu

Đài  KTTV tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, có chức năng thực hiện các hoạt động dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn về điều tra cơ bản trong phạm vi tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở của Đài: Km số 2 – đường Trần Hưng Đạo – Phường Đại Phúc – TP. Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

* Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn trên cơ sở thu thập thông tin dự báo khí tượng thủy văn, môi trường của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc và địa bàn tỉnh Bắc Ninh; cung cấp các bản tin và diễn biến thời tiết , thủy văn, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm khác có thể xảy ra hoặc có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh cho các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đó.

            2. Biên soạn, xuất bản thông báo khí tượng thủy văn tuần, tháng; thu thập, hệ thống số liệu khí tượng thủy văn trong tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ địa phương theo quy định; hàng tháng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh tự đánh giá và báo cáo kết quả chất lượng dự báo, công tác phục vụ địa phương trong lĩnh vực khí tượng thủy văn về Đài Khu vực.

3. Điều tra, khảo sát về tình hình thời tiết, thủy văn nguy hiểm như: Bão, ATNĐ, lũ, lũ quét, dông, lốc, mưa đá cùng những thiệt hại do các hiện tượng đó gây ra, tổng hợp và gửi báo cáo về Đài và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện hoặc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khí tượng thủy văn do địa phương, do Đài Khu vực và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia giao; tham gia các hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn.

5. Ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn, môi trường không khí và môi trường nước theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

6. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh giảm nhẹ  thiệt hại do thiên tai trong phạm vi tỉnh.

7. Quản lý, cấp phát vật tư, máy dự phòng, nhận máy hết hạn kiểm định của các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh Bắc Ninh.

8. Được yêu cầu các trạm khí tượng thủy văn và các điểm đo mưa trên địa bàn tỉnh cung cấp số liệu để sử dụng trong công tác dự báo khí tượng thủy văn theo quy định.

9. Giải quyết công việc có liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh; chỉ đạo và giúp các trạm khí tượng thủy văn về công tác phục vụ và quan hệ với địa phương.

10. Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

11. Quản lý viên chức, lao động thuộc trung tâm; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, vật tư máy thiết bị của Đài Khu vực giao cho Đài.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Đài Khu vực giao.

 

* Cơ cấu tổ chức.

1. Lãnh đạo Đài KTTV Bắc Ninh có 1 Giám đốc và 1 phó Giám đốc

Giám đốc Đài chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Đài Khu vực về nhiệm vụ được giao; được tham gia là thành viên của BCH phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương khi có yêu cầu; tham dự các hội nghị, hội thảo do tỉnh triệu tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức và lao động thuộc Đài; điều hành mọi hoạt động của Đài.

Phó Giám đốc Đài giúp giám đốc phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn do Giám đốc Đài phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Biên chế của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc quyết định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tinh gọn, đủ năng lực chuyên môn để thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao và phù hợp với từng giai đoạn

      * Mạng lưới điều tra cơ bản

Mạng lưới điều tra cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm 01 trạm Khí tượng, 03 trạm thủy văn đo mực nước và 03 điểm đo mưa cụ thể:

1. Trạm khí tượng Bắc Ninh: Km số 2 – đường Trần Hưng Đạo – Phường Đại Phúc – TP. Bắc Ninh

2. Trạm Thủy văn Đáp Cầu: Phường Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh

3. Trạm Thủy văn Bến Hồ: Xã Tân Chi – Huyện Tiên Du

4. Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương: Xã Tam Giang – huyện Yên Phong

5. Điểm đo mưa Thị Trấn Chờ - huyện Yên Phong

6. Điểm đo mưa Thị Trấn Thứa – huyện Lương Tài

 

7. Điểm đo mưa Thị trấm Phố mới – huyện Quế VõTRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 2 TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 2

  TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 2 VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚNTIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 2 VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG KÉO DÀI Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC     DIỆN RỘNG KÉO DÀI Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC  

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang