Dự báo thủy văn

DBTT đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2017

2017-09-25 03:34:28 | Lượt xem: 414 | Dự báo thủy văn

 dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 25 NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2017

 

          Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mưa có lúc hửng nắng yếu.  Gió đông nam cấp 2, cấp 3.  

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 29 310C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 30 320C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất:  30 320C.
Đầu trang