Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày

2014-11-04 04:49:12 | Lượt xem: 2594 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn ngày 15 tháng 10 năm 2019

BẢN TIN DỰ BÁO MỰC NƯỚC ĐỈNH, CHÂN TRIỀU

Ngày 16 tháng X năm 2019

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Nhận xét.

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng của ngày triều kém và lượng nước thượng nguồn.

2. Dự báo

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng của thủy triều và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước tại các trạm dao động, biến đổi rồi xuống đến tối nay (15/10), sau lên đạt đỉnh vào sáng sớm ngày mai (16/10), rồi xuống.

II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG TỈNH qUẢNG NINH)

Đơn vị: Cm

Số

thứ tự

Sông

Trạm

Mực nước thực đo

Mực nước dự báo

Giờ

Ngày 14/X

Giờ

Ngày 16/X

H chân

H đỉnh

H đỉnh

H chân

1

Kinh Thầy

Bến Triều

10h50

02

 

06h10

96

 

18h55

 

60

22h00

 

-01

2

Đá Bạch

Đồn Sơn

09h30

-39

 

05h00

86

 

18h05

 

49

21h00

 

-47

- Bản tin phát lúc 11 giờ 00  phút.

- Đây là Bản tin Dự báo thủy văn thời hạn ngắn cuối cùng năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV Chị thỉ 10/CT-TW ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV

Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, ngành KTTV, công tác KTTV luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đã đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang