Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày

2014-11-04 04:49:12 | Lượt xem: 1243 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn ngày 22 tháng 08 năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO MỰC NƯỚC ĐỈNH, CHÂN TRIỀU

Ngày 22 tháng VIII năm 2018

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Nhận xét.

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều và lượng nước thượng nguồn.

2. Dự báo

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước tại các trạm bắt đầu xuống từ chiều nay (21/8) đến sáng mai (22/8), sau lên và đạt đỉnh vào chiều mai (22/8).

II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG TỈNH qUẢNG NINH)

Đơn vị: Cm

Số

thứ tự

Sông

Trạm

Mực nước thực đo

Mực nước dự báo

Giờ

Ngày 20/VIII

Giờ

Ngày 22/VIII

H chân

H đỉnh

H chân

H đỉnh

1

Kinh Thầy

Bến Triều

06h15

119

 

07h50

59

 

16h30

 

159

18h10

 

165

2

Đá Bạch

Đồn Sơn

03h40

-24

 

05h30

-58

 

14h40

 

117

16h30

 

154

- Bản tin phát lúc 14 giờ 30 phút.

- Bản tin tiếp theo phát lúc 14 giờ 30 phút ngày 22/8/2018.

 

 

 

 
Đầu trang