Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày

2014-11-04 04:49:12 | Lượt xem: 1458 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn ngày 16 tháng 10 năm 2018

BẢN TIN DỰ BÁO MỰC NƯỚC ĐỈNH, CHÂN TRIỀU

Ngày 16 tháng X năm 2018

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Nhận xét.

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều và lượng nước thượng nguồn.

2. Dự báo

Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước tại các trạm bắt đầu xuống từ sáng nay (15/10) đến đêm về sáng ngày mai (16/10), sau lên và đạt đỉnh vào sáng mai (16/10), rồi xuống.

II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG TỈNH qUẢNG NINH)

Đơn vị: Cm

Số

thứ tự

Sông

Trạm

Mực nước thực đo

Mực nước dự báo

Giờ

Ngày 14/X

Giờ

Ngày 16/X

H đỉnh

H chân

H chân

H đỉnh

1

Kinh Thầy

Bến Triều

09h05

154

 

02h20

10

 

00h30

 

25

11h30

 

154

2

Đá Bạch

Đồn Sơn

07h50

150

 

00h20

-62

 

23h20

 

-53

09h50

 

150

- Bản tin phát lúc 14 giờ 10 phút.

- Bản tin tiếp theo phát lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/10/2018.

 

 

 
Đầu trang