Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn tuần năm 2019

2015-06-03 04:42:27 | Lượt xem: 3131 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo tuần 5 ngày số 13  tháng 07 năm 2019

TUẦN BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

I – TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỦY VĂN 26-30/6/2019

- Thuỷ triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Mực nước lớn nhất tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn, giảm từ ngày đầu đến ngày 28/6 sau tăng đến cuối tuần; mực nước lớn nhất và thấp nhất tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn, đều xuất hiện vào ngày cuối tuần.

Trị số đặc trưng mực nước thực đo tại các trạm:

Bến Triều:   Hmax = 106cm      Htb = 57cm        Hmin = -05cm

Đồn Sơn:     Hmax = 97cm        Htb = 28cm        Hmin = -60cm

II – DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỦY VĂN TỪ 01-05/7/2019

- Thủy triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước lớn nhất tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn, tăng từ ngày đầu đến ngày cuối tuần; nhiều khả năng mực nước lớn nhất tại 2 trạm, xuất hiện vào những ngày cuối tuần; mực nước thấp nhất tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn xuất hiện vào những ngày đầu tuần.

Trị số đặc trưng mực nước dự báo tại các trạm:

Bến Triều: Hmax = 204cm       Htb = 95cm          Hmin = -17cm

  Đồn Sơn:   Hmax = 200cm       Htb = 42cm          Hmin = -85cm

 

- Bản tin tiếp theo phát vào ngày 06 tháng 7/2019  TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNGVIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÔI TRƯỜNGCỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIADỰ BÁO LŨ LỤT

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đài KTTV khu vực Đông Bắc: Vượt khó khăn, thách thức để bứt phá Đài KTTV khu vực Đông Bắc: Vượt khó khăn, thách thức để bứt phá

(TN&MT) - Với nội dung cơ bản “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”, 5 năm qua (2014 – 2019) Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE


Đầu trang