Bản tin dự báo thủy văn tuần năm 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo thủy văn tuần năm 2018

2015-06-03 04:42:27 | Lượt xem: 1814 | Dự báo thủy văn

Bản tin dự báo tuần 5 ngày số 19 tháng 8 năm 2018

TUẦN BÁO THỦY VĂN 5 NGÀY

I – TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỦY VĂN 16-20/8/2018

- Thuỷ triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Mực nước đỉnh triều tại trạm Bến Triều tăng dần từ ngày đầu tuần đến ngày 19/8, ngày 20/8 giảm, đỉnh triều lớn nhất xuất hiện vào ngày 19/8; mực nước đỉnh triều tại trạm Đồn Sơn dao động từ ngày đầu tuần đến ngày 18/8, sau tăng đến ngày cuối tuần (20/8), mực nước đỉnh triều lớn nhất xuất hiện vào ngày cuối tuần (20/8).

Trị số đặc trưng mực nước thực đo tại các trạm:

Bến Triều:   Hmax = 175cm        Htb = 147cm       Hmin = 109cm

Đồn Sơn:    Hmax = 117cm        Htb = 47cm         Hmin = -24cm

II – DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỦY VĂN TỪ 21-25/8/2018

- Thủy triều: Mực nước tại các trạm chịu ảnh hưởng kết hợp của thủy triều Vịnh Bắc Bộ và lượng nước thượng nguồn. Dự báo mực nước đỉnh triều tại 2 trạm Bến Triều và Đồn Sơn tăng dần từ ngày đầu đến ngày 23/8, sau dao động nhỏ vào hai ngày cuối tuần (24, 25/8); nhiều khả năng mực nước đỉnh triều lớn nhất tại 2 trạm, xuất hiện vào hai ngày cuối tuần (24, 25/8).

Trị số đặc trưng mực nước dự báo tại các trạm:

Bến Triều: Hmax = 176cm          Htb = 138cm        Hmin = 45cm

  Đồn Sơn:   Hmax = 165cm         Htb = 50cm          Hmin = -68cm

 

- Bản tin tiếp theo phát vào ngày 26 tháng 8/2018 
Đầu trang