Dự báo khí tượng

DU BAO THOI TIET TINH LANG SON

2018-12-28 03:24:17 | Lượt xem: 2182 | Dự báo khí tượng

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

( Đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2018)

 

 

Thành Phố và huyện Cao Lộc:

          Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

          Nhiệt độ thấp nhất: 5 -  7 0C;          Nhiệt độ cao nhất: 7 - 90C.

 

Huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng:

          Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

          Nhiệt độ thấp nhất: 7 -  90C;          Nhiệt độ cao nhất: 10 - 120C.

 

Huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn:

          Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

          Nhiệt độ thấp nhất: 5 -  70C;          Nhiệt độ cao nhất: 7 - 90C.

Huyện: Lộc Bình, Đình Lập:

          Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

          Nhiệt độ thấp nhất: 7 -  90C;         Nhiệt độ cao nhất: 9 - 110C.

 

Huyện: Văn Lãng, Tràng Định:

          Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

          Nhiệt độ thấp nhất: 5 -  70C;          Nhiệt độ cao nhất: 7 - 90C.

 

Các khu vực: Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Vùng núi cao Mẫu sơn có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Chú ý: cần có biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ em, cây trồng và vật nuôi.
Đầu trang