Dự báo khí tượng

DBTT đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2018

2018-12-27 03:11:10 | Lượt xem: 3257 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 27 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 150C; Cao nhất: 18 200C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 150C; Cao nhất: 18 200C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 150C; Cao nhất: 18 200C.
Đầu trang