Dự báo khí tượng

DU BAO THOI TIET TINH LANG SON

2018-12-26 02:54:55 | Lượt xem: 1929 | Dự báo khí tượng

24h qua, nhiều mây không mưa, ngày nắng

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

( Đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2018)

 

 

Thành Phố và huyện Cao Lộc:

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

          Nhiệt độ thấp nhất: 15 -  170C.          Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C.

 

Huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng:

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

          Nhiệt độ thấp nhất: 16 -  180C.          Nhiệt độ cao nhất: 21 - 230C.

 

Huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn:

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

          Nhiệt độ thấp nhất: 15 -  170C.          Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C.

Huyện: Lộc Bình, Đình Lập:

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

          Nhiệt độ thấp nhất: 15 -  170C.          Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C.

 

Huyện: Văn Lãng, Tràng Định:

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

          Nhiệt độ thấp nhất: 15 -  170C.          Nhiệt độ cao nhất: 19 - 210C.

 

Các khu vực: Gió nhẹ sau có gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

 
Đầu trang