Dự báo khí tượng

DBTT đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2018

2018-12-17 02:46:40 | Lượt xem: 2293 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2018

 

          Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 11 - 130C; Cao nhất: 23 250C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 140C; Cao nhất: 23 250C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 11 - 130C; Cao nhất: 23 250C.
Đầu trang