Dự báo khí tượng

Ban tin du bao thoi tiet dem 02 ngay 03 thang 12 nam 2018

2018-12-02 04:21:37 | Lượt xem: 122 | Dự báo khí tượng

Du bao khi tuong

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ (lượng không đáng kể), ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    29 310C.

Độ ẩm trung bình: 86%.

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ (lượng không đáng kể), ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    28 300C.

Độ ẩm trung bình: 88%.

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ (lượng không đáng kể), ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    29 310C.

Độ ẩm trung bình: 86%.
Đầu trang