Dự báo khí tượng

ban tin thoi tiet ngay 30 thang 11 nam 2018

2018-11-30 04:10:21 | Lượt xem: 131 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 30/11 ngày 01 tháng 12 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    27 290C.

Độ ẩm trung bình: 76%.

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    27 290C.

Độ ẩm trung bình: 78%.

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể, ngày giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    27 290C.

Độ ẩm trung bình: 76%.

Đầu trang