Dự báo khí tượng

ban tin thoi tiet ngay 11 thang 10 nam 2018

2018-10-11 04:23:42 | Lượt xem: 106 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2.        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 75%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2.        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 77%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2.        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   20 220C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 75%

Đầu trang