Dự báo Khí tượng

du bao cao bang

2018-10-11 02:57:25 | Lượt xem: 38 | Dự báo Khí tượng

                                                                                                   BẢN TIN DỰ BÁO THỜI  TIẾT

 

Đêm 11  ngày12 tháng 10 năm 2018:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày  giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

          Nhiệt độ thấp nhất:        17  -  19 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          25  -  27 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa ngày giảm mây trời  nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất:            16  -  18 oC.

Nhiệt độ cao nhất:              23  -  25  oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Gió:  Đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất:         17  -  19 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          24  -  26 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                              

 

 

Duyệt tin

 

 

Lương Văn Trường

 

 

 

Dự báo viên

  

  

Hoàng Văn Thụy
Đầu trang