Dự báo khí tượng

ban tin thoi tiet ngay 09 thang 10 nam 2018

2018-10-09 04:23:54 | Lượt xem: 76 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 09 ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông.

Gió đông bắc cấp 2-3.    

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông.

Gió đông bắc cấp 2-3.    

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 87%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ và dông.

Gió đông bắc cấp 2-3.    

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26 280C.

Độ ẩm trung bình: 85%

Đầu trang