Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 05 thang 10 nam 2018

2018-10-05 02:58:58 | Lượt xem: 76 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 05 ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31330C.

Độ ẩm trung bình: 65%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 24C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31330C.

Độ ẩm trung bình: 67%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31330C.

Độ ẩm trung bình: 65%

 

Đầu trang