Dự báo khí tượng

ban tin du bao ngay 03 thang 10 nam 2018

2018-10-03 03:39:59 | Lượt xem: 129 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 03 ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

 Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 65%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 67%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 65%

Đầu trang