Dự báo khí tượng

ban tin du bao ngay 02 thang 10 nam 2018

2018-10-02 03:25:53 | Lượt xem: 113 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 02 ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

 Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 65%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 67%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Ít mây , đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 65%

Đầu trang