Dự báo khí tượng

ban tin du bao ngay 01 thang 10 nam 2018

2018-10-01 03:36:25 | Lượt xem: 87 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 01 ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 75%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 77%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   23 250C

Nhiệt độ cao nhất từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 75%

Đầu trang