Dự báo khí tượng

ban tin du bao ngay 29 thang 9 nam 2018

2018-09-29 04:07:29 | Lượt xem: 96 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    29 310C.

Độ ẩm trung bình: 78%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    29 310C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió đông bắc cấp 2.      

Nhiệt độ thấp nhất từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất từ:    29 310C.

Độ ẩm trung bình: 78%

Đầu trang