Dự báo khí tượng

DBTT đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2018

2018-09-23 02:52:44 | Lượt xem: 446 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 23 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

           KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 32 340C

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 33 350C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 33 350C.
Đầu trang