Dự báo khí tượng

DBTT đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2018

2018-09-19 02:48:09 | Lượt xem: 403 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ lượng không đáng kể, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

           KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 31 330C

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 31 330C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 32 340C.
Đầu trang