Dự báo khí tượng

DBTT đêm 10 ngày 11 tháng 8 năm 2018

2018-08-10 03:24:45 | Lượt xem: 302 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 10 NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

           KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 32 340C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 270C; Cao nhất: 33 340C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 270C; Cao nhất: 32 340C.
Đầu trang