DU BAO THOI TIET TINH LANG SON|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DU BAO THOI TIET TINH LANG SON

2018-08-10 02:54:34 | Lượt xem: 44 | Dự báo khí tượng

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

( Đêm 10 ngày 11 tháng 8 năm 2018)

 

 

Thành Phố và huyện Cao Lộc:

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

          Nhiệt độ: 24 -  330C.

 

Huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng:

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

          Nhiệt độ: 26 -  340C.

 

Huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn:

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

          Nhiệt độ: 24 -  320C.

 

Huyện: Lộc Bình, Đình Lập:

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

          Nhiệt độ: 24 -  340C.

 

Huyện: Văn Lãng, Tràng Định:

          Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

          Nhiệt độ: 25 -  340C.

 

Các khu vực: Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

 
Đầu trang