Dự báo Khí tượng

du bao cao bang

2018-08-10 02:53:28 | Lượt xem: 23 | Dự báo Khí tượng

Đêm 10 ngày 11 tháng 08 năm 2018:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi , đêm không mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:     24 -  26 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      32  -  34 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi , ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:       22  -  24 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        28  -  30 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng.

G: Đông Bắc cấp 2,3.

Nhiệt độ thấp nhất:         23  -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          30  -  32 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

Lương Văn Trường

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

Hoàng Văn Thụy

 

 

 

 

   
Đầu trang