Dự báo khí tượng

ban tin du bao ngay 09 thang 8 nam 2018

2018-08-09 03:11:31 | Lượt xem: 203 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 09 ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi,  đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.

Gió  nhẹ.    

Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 290C

Nhiệt độ cao nhất từ:    33 350C.

Độ ẩm trung bình: 76%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 290C

Nhiệt độ cao nhất từ:    33 350C.

Độ ẩm trung bình: 78%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa lượng không đáng kể, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   27 290C

Nhiệt độ cao nhất từ:    33 350C.

Độ ẩm trung bình: 76%

Đầu trang