Dự báo Khí tượng

du bao cao bang

2018-08-06 02:53:03 | Lượt xem: 66 | Dự báo Khí tượng

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI  TIẾT

Đêm 06 ngày 07 tháng 08 năm 2018:

 

 

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:     24 -  26 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      32  -  34 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có  mưa rào nhẹ ở nhiều nơi và có nơi có dông, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:       23  -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        30  -  32 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

G: Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất:         24  -  26 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          32  -  34 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang