Dự báo Khí tượng

Dự báo thời tiết đêm 05 ngày 06 tháng 08 năm 2018

2018-08-05 02:56:38 | Lượt xem: 97 | Dự báo Khí tượng

Đêm 05 ngày 06 tháng 08 năm 2018

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:     24 -  26 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      31  -  33 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ ở nhiều nơi và có nơi có dông, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:       23  -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        29  -  31 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ, ngày trời nắng.

G: Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất:         24  -  26 oC.

 

Nhiệt độ cao nhất:          31  -  33 oC.
Đầu trang