Dự báo Khí tượng

du bao cao bang

2018-07-11 02:54:11 | Lượt xem: 79 | Dự báo Khí tượng

Đêm 11 ngày 12 tháng 07 năm 2018:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất:     25 -  27 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      34  -  36 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Đêm mây thay đổi không mưa, ngày giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:       23  -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        31  -  33 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng.

G: Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất:         25  -  27 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          33  -  35 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang