Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 09 ngay 10 thang 07 nam 2018

2018-07-09 04:35:52 | Lượt xem: 78 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 09 ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa  rào và dông.  Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa  rào và dông.  Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 87%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa  rào và dông.  Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió đông nam cấp 2.     

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 85%

Đầu trang