Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 13 ngay 14 thang 06 nam 2018

2018-06-13 04:07:55 | Lượt xem: 65 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 13 ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây,  đêm có mưa rào nhẹ. Ngày có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2.                                                                        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 270C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây,  đêm có mưa rào nhẹ. Ngày có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2.                                                                        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 270C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 82%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây,  đêm có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Ngày có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2.                                                                        

Nhiệt độ thấp nhất từ:   25 270C

Nhiệt độ cao nhất từ:    31 330C.

Độ ẩm trung bình: 80%

Đầu trang