Dự báo Khí tượng

Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 06 năm 2018

2018-06-10 03:15:08 | Lượt xem: 153 | Dự báo Khí tượng

Đêm 10 ngày 11 tháng 06 năm 2018

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm nay có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất:     23 -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      32  -  34 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Nhiệt độ thấp nhất:       22  -  24 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        30  -  32 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc giảm mây trời nắng.

G: Nam cấp 2, 3.

Nhiệt độ thấp nhất:         23  -  25 oC.

 

Nhiệt độ cao nhất:          32  -  34 oC.
Đầu trang