Dự báo khí tượng

DBTT đêm 07 ngày 08 tháng 6 năm 2018

2018-06-07 03:18:32 | Lượt xem: 256 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2018

 

          Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, oi bức. Gió nhẹ.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 35 370C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 35 370C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 35 370C.
Đầu trang