Dự báo Khí tượng

du bao cao bang

2018-05-31 03:12:16 | Lượt xem: 184 | Dự báo Khí tượng

                                                                                             BẢN TIN DỰ BÁO THỜI  TIẾT

 

Đêm 31/5 ngày 01 tháng 06 năm 2018:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất:     22 -  24 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      28  -  30 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Nhiệt độ thấp nhất:       20  -  22 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        26  -  28 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông.

G: Đông nam cấp 2,3.

Nhiệt độ thấp nhất:         21  -  23 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          28  -  30 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang