Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 30 NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-30 03:34:54 | Lượt xem: 289 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 30 NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ và có nơi có dông , ngày có lúc giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 32 340C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 32 340C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 32 340C.
Đầu trang