Dự báo khí tượng

DBTT đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2018

2018-05-24 02:50:38 | Lượt xem: 279 | Dự báo khí tượng

DBKT

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 24 NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 35 370C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 280C; Cao nhất: 35 360C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 280C; Cao nhất: 35 360C.
Đầu trang