Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 22 NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-22 03:07:14 | Lượt xem: 287 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 22 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 31 330C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 31 330C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 31 330C.
Đầu trang