Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018

2018-05-17 02:58:17 | Lượt xem: 297 | Dự báo khí tượng

dbkt

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng. Gió nhẹ.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 270C; Cao nhất: 36 370C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 270C; Cao nhất: 36 370C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 280C; Cao nhất: 35 370C
Đầu trang